Общи условия за ползване

 

 

  1. Общи положения

            Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина ametisto.com. Тези условия обвързват всички потребители. С кликването върху който и да е линк, бутон, картинка намиращи се на сайта, ползвателят изрично и безусловно се съглaсява с настоящите Oбщи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

            Продуктите, които се намират на интернет страницата на ametisto.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.Възможно е закупуване на изложен на интернет страницата на магазина продукт, както и на такъв, изработен по индивидуална поръчка на клиента.

  1. Данни за търговеца:

-Наименование на Доставчика: „Аметисто 2015“ ЕООД;

-Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, 5100  ул. „Деветнадесети февруари“ No 16

-Данни за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, 5100  ул. „Деветнадесети февруари“ No 16, е-mail: info@ametisto.com , тел: +359988 77 22 78

-Вписан в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204109312

-Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при Комисия за защита на лични данни: 427949

-Надзорни органи:

  • Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
  •      Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки. 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

  1. Поръчка

След кликване на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила при финализиране на всички стъпки по оформяне на поръчката. Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочения e-mail адрес или телефонен номер, като с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Клиента има възможност да извърши регистрация и създаване на профил в сайта или да направи своята поръчка като гост. Ако поръчате като Гост не е необходимо да се регистрирате. В този случай обаче няма да имате възможност да преглеждате Вашите предишни поръчки.

След като продължи поръчката с регистрация, клиента трябва да си попълни вярно адреса за плащане и адреса за доставка. След това избирате метод на доставка (куриера)  и проверявате вашата информация и съдържание на количката. Следва да натиснете бутона „Финализирай поръчката”, с което изпращате поръчката за изпълнение.

Ако продължите поръчката като гост може да попълните вашия e-mail (незадължително). Вашия e-mail адрес ще бъде използван единствено, за да Ви изпращаме известия за Вашата поръчка. Необходимо е обаче адрес за плащане и доставка. След това избирате метод на доставка (куриера) и проверявате вашата информация и съдържание на количката. Следва да натиснете бутона „Финализирай поръчката”, с което изпращате поръчката за изпълнение.

При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или налични към момента на поръчката, като уведомява потребителя/клиента за това на посочения e-mail или телефон.

Налице е законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

  1. Доставка

            Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
           
            При отказ за получаване на стоката, отказът се счита за неоснователен и потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
           

Съгласно ЗЗП и правилата за електронна търговия, клиентът има право да върне поръчаните бижута в срок от 14 РАБОТНИ ДНИ от получаването им, в случай, че са спазени следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е повредена:надраскана,счупена и т.н.).
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.                                                                    .                                                                            
            Транспортните разходи при връщане на стока или отказ от получаването ѝ са за сметка на клиента и в двете посоки. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка на клиента, същите не могат да бъдат връщани или заменяни.

5. Цени и начин на плащане

            Всички цени, обявени на интернет страницата на ametisto.com са в български с лева с ДДС, като стоките се заплащат  само и единствено в брой при доставка /наложен платеж/. Всички цени са крайни, без включена такса за доставка, която се начислява отделно при завършване на поръчката. Всички доставки в границите на България се доставят чрез Еконт Експрес ООД, Спиди АД. Разписката за приет Паричен Превод, която издава куриера замества касовата бележка и може да удостовери направената покупка, съгласно чл. 3 на „Наредба № Н – 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства “

6. Права и задължения на потребителя/клиента

            Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина ametisto.com, да се информира за състоянието на своята поръчка, като носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
            Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца се задължава при ползване на услугите да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Ametisto.com стоки и услуги, като не извършва злоумишлени действия; 
            Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

7. Права и задължения на търговеца

            Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги и има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

            Търговецът  след получаване на плащането се задължава да достави в срок заявената за покупка стока.                                                                  

            Търговецът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.                                                                             

8.Лични данни

Ametisto.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители/клиенти, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.Търговецът е регистриран като Администратор на лични данни в електронен регистър при Комисия за защита на лични данни: 427949.

 Ametisto.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя/клиента на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, с изключение на случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на потребителя/клиента;
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.

9. Условия за копиране на информация

            Цялата информация, публикувана в Ametisto.com е собственост на „Аметисто 2015” ЕООД, включително снимки и описания на артикули и др. Дава се право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин Ametisto.com.Забранява се копирането на текстове и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие.

            Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, като има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителя/клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то търговецът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.

            Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.

Онлайн решаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show