Флуорит

Флуорит смята се, че хармонизира своя притежател със заобикалящия го свят.

Това е камъкът на откривателите и учените.

Усилва концентрацията върху дадено задание и развива аналитичните способности.

Помага за духовното израстване на човек.

Няма намерени продукти.